Wednesday, May 4, 2011

Nota & Latih tubi Kemahiran Hidup T2

Pelajar & pelawat boleh mengambil maklumat tersebut dengan memilih tajuk yang dikehendaki seperti berikut:

Nota-Nota
 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK
TANAMAN HIASAN
 MASAKAN
 LUKISAN TEKNIK
 ELEKTRONIK
 ELEKTRONIK - Pilihan KT
 USAHAWAN DAN KEUSAHAWANAN
 PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN
 PENUBUHAN DAN PENGEDALIAN PERNIAGAAN
 SIMPAN KIRA


                                       


Latihan Online
Latih Tubi Online 1 Latih Tubi Online 2 Latih Tubi Online 3
Latih Tubi Online 4   Latih Tubi Online 5   
Lembaran Kerja
Lembaran Kerja 1 Lembaran Kerja 2 Lembaran Kerja 3
Lembaran Kerja 4 Lembaran Kerja 5 Lembaran Kerja 6
Lembaran Kerja 7 Lembaran Kerja 8
Peperiksaan Online
 Ujian Akhir Tahun Bhg 1/3 Model 1 Ujian Akhir Tahun Bhg 1/3 Model 2

Sumber : http://www.freewebs.com/khbdua/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...